zazula
Jesteśmy młodym, polsko-ukraińskim zespołem, specjalizującym się w śpiewie białym. W swojej twórczości sięgamy do korzeni muzyki ludowej krajów słowiańskich, w szczególności czerpiąc ze wspólnoty polskiego i ukraińskiego dziedzictwa kulturowego.

Muzyka jest naszą pasją. Pragniemy zachęcić Was do wzięcia udziału w przygodzie, jaką jest odkrywanie wielowiekowej spuścizny słowiańskich artystów ludowych. To także osobisty hołd i praca na rzecz pamięci o pieśniach naszych przodków.

Cenimy autentyzm wykonawczy, zgodny z duchem epoki. Jednocześnie pragniemy, by tworzona przez nas muzyka stała się jedynym w swoim rodzaju połączeniem historii z teraźniejszością. Dlatego szukając właściwego w XXI wieku wyrazu dla śpiewu ludowego, czerpiemy ze sztuki współczesnej i współpracujemy z artystami polskiej muzyki rozrywkowej.

W skład zespołu wchodzą: Anna Zagórska, Aleksandra Myczkowska, Anna Kushnir, Magdalena Krakowiak, Karolina Włodarczyk oraz Anna Łukawska.